Alexi Laiho

Laihos versjon av satsen «Sommer» fra Vivaldis «De fire årstidene».