“Drop 2”-akkorder [eng. drop 2 voicings] er den vanligste stemmeføring for fireklangs-akkorder for gitar. Drop 2-akkordene ligger altid på fire tilliggende strenger. De lages ved å flytte den nest øveste tonen ovenfra (i en inversjon av akkorden) flyttes ned en oktav, slik at den blir bassen. Fordelen er at det blir lettere å fingre akkorder på gitar på den måten. Utfra hvordan gitaren er stemt er fireklanger vanskelig å fingre, hvis man da ikke har hender som Johnny Smith, Allan Holdsworth.

“Drop 2”- og “drop 3”-akkorder brukes når man arrangerer melodier i blokkakkorder.

I “drop 3”-stemmeføring, er det den tredje noten fra toppen som flyttes ned en oktav og brukes som bass.

Omvendinger av C7 Omvendinger med drop 2Omvendinger med drop3
1-3-5-b7 5-1-3-b7 3-1-5-b7 (A-F-C-Eb)
b7-1-3-5 3-b7-1-5 1-b7-3-5
5-b7-1-3 1-5-b7-3 b7-5-1-3
3-5-b7-1 b7-3-5-1 5-3-b7-1
Omvendinger av CMaj7 Omvendinger med drop 2Omvendinger med drop3
1-3-5-7 5-1-3-7 3-1-5-7 (A-F-C-E)
7-1-3-5 3-7-1-5 1-7-3-5
5-7-1-3 1-5-7-3 7-5-1-3
3-5-7-1 7-3-5-1 5-3-7-1
Omvendinger av Cm7 Omvendinger med drop 2Omvendinger med drop3
1-b3-5-b7 5-1-b3-b7 b3-1-5-b7 (Ab-F-C-Eb)
b7-1-b3-5 b3-b7-1-5 1-b7-b3-5
5-b7-1-b3 1-5-b7-b3 b7-5-1-b3
b3-5-b7-1 b7-b3-5-1 5-b3-b7-1

Her er vanlige omvendinger av mollakkorden Fm7, dominantakkorden F7, durakkorden Fmaj7 i “drop 2” og “drop 3” stemmeføring på gitar. Disse akkordene er flyttbare. Øv inn glatt overgang melom dem i alle tonearter.

Drop 2 stemmeføring på de fire lyseste strengene. Intervallene er i parantes

  Fm7   Fm7   Fm7   Fm7 
|---1-(1)----4-(b3)---8-(5)----11(b7)---| 
|---1-(5)----4-(b7)---6-(1)----9-(b3)---| 
|---1-(b3)---5-(5)----8-(b7)---10(1)----| 
|---1-(b7)---3-(1)----6-(b3)---10(5)----| 
|---------------------------------------| 
|---------------------------------------| 
 
  F7    F7    F7    F7 
|---1-(1)----5-(3)----8-(5)----11-(b7)--| 
|---1-(5)----4-(b7)---6-(1)----12-(3)---| 
|---2-(3)----5-(5)----8-(b7)---12-(1)---| 
|---1-(b7)---3-(1)----7-(3)----12-(5)---| 
|---------------------------------------| 
|---------------------------------------| 
 
 Fmaj7   Fmaj7  Fmaj7   Fmaj7 
|---1-(1)----5-(3)----8-(5)-----12-(7)--| 
|---1-(5)----5-(7)----6-(1)-----10-(3)--| 
|---2-(3)----5-(5)----9-(7)-----10-(1)--| 
|---2-(7)----3-(1)----7-(3)-----10-(5)--| 
|---------------------------------------| 
|---------------------------------------| 

Drop 2 med de fire midterste strengene. Legg merke til at 5 og 1, og b7 og b3, altid kommer etter hverandre for Fm7-akkorder. Og merk at det samme gjelder for F7, med ett unntak.

  Fm7   Fm7   Fm7   Fm7     
|----------------------------------------| 
|---4-(b7)---6-(1)----9-(b3)---13-(5)----| 
|---1-(b3)---5-(5)----8-(b7)---10-(1)----| 
|---3-(1)----6-(b3)---10(5)----13-(b7)---| 
|---3-(5)----6-(b7)---8-(1)----11-(b3)---| 
|----------------------------------------| 
 
  F7    F7    F7    F7     
|----------------------------------------| 
|---4-(b7)---6-(1)----10(3)----13-(5)----| 
|---2-(3)----5-(5)----8-(b7)---10-(1)----| 
|---3-(1)----7-(3)----10(5)----13-(b7)---| 
|---3-(5)----6-(b7)---8-(1)----12-(3)----| 
|----------------------------------------| 
 
  Fmaj7   Fmaj7  Fmaj7   Fmaj7   
|----------------------------------------| 
|---5-(7)-----6-(1)----10-(3)----13-(5)--| 
|---2-(3)-----5-(5)----9--(7)----10-(1)--| 
|---3-(1)-----7-(3)----10-(5)----14-(7)--| 
|---3-(5)-----7-(7)----8--(1)----12-(3)--| 
|----------------------------------------| 

Når den sjette strengen er bass, liker de fleste å gå over til “drop 3”.

| Fm7  Fm7 Fm7 Fm7  |  F7  F7  F7  F7  | Fmaj7 Fmaj7 Fmaj7 Fmaj7 | 
|-------------------------|-----------------------|--------------------------| 
|---1----4----6----9------|---1----4----6----10---|---1-----5-----6-----10---| 
|---1----5----8----10-----|---2----5----8----10---|---2-----5-----9-----10---| 
|---1----3----6----10-----|---1----3----7----10---|---2-----3-----7-----10---| 
|-------------------------|-----------------------|--------------------------| 
|---1----4----8----11-----|---1----5----8----11---|---1-----5-----8-----12---| 

Loading...