Grunnleggende jazzakkorder for gitar

I jazz er det vanlig å dele inn akkordene i tre typer: Dur-akkorder, moll-akkorder og dominante akkorderm, og tenke at alle akkorder av en type går om hverandre.

La oss teste det ut. En progressjon som går igjen jazz er “ii-V-I” eller “2-5-1” - dvs. i G-dur blir det følgende akkorder: Dm7-G7-Gmaj7.

Påstanden er at alle akkordene i hver type kan brukes om hverandre. Du kan da plukke en hvilken som helst fra hver type og spille: Dm7-G7-Gmaj7. Sjekk ut:

Tre grunnakkorder i jazz

Dur-akkorder er aller akkorder som ikke har liten ters (b3) og ikke har liten septim: C, C2, C4, C6, Cmaj7, (kan være skrevet Cma7, C med gjennomstrøket 7 eller delta-tegn fra det greske alfabetet), Cmaj9, Cma9, C9, Cadd9 osv.

Mollakorder er aller akkorder som har en liten ters (b3): Cm, Cm6, Cm7#5, Cm9, Cm11, CmMaj7 osv

Dominantakkorder er i jazz, akkorder som alltid har en stor ters og liten septim, og det som er det mest karakteristiske for disse akkordene er at du har en tritonus-avstand (skrives #4 eller b5) mellom tersen (3) og septimen (b7): C7 C7sus, C9, C11, C13 osv. Mollakkorder og dur-akkorder har aldri trinonusavstand mellom ters og septim.

Shell-akkorder

Den enkleste måten å begynne å bruke jazz-akkorder er å kutte dem ned til sin grunnleggende harmoniske funksjon, altså til de tre grunnakkordene i jazz.

De to tonene i en akkord som bestemmer deres harmoniske funksjon er grovt sagt tersen og septimen.

Shell-akkorder finner du ved å ta bort harmonisk sett unødvendige toner - kvinten særlig, men også grunntonen (særlig hvis andre spiller den) og eventuelle altereringer og ekstensjoner.

Altereringer er akkorder med endret kvint og none: b5, #5, b9, #9

Ekstensjoner er terser som er lagt til akkorder over septimen (eller sekten): 9, b11, 11, #11, b13, 13

Shell-akkorder er altså akkorder der du ser bort fra kvint, altereringer og ekstensjoner og du kan også sløyfe grunntonen.

Eksempel på blues-progresjon med shell-akkorder med grunntone:

Når du så har fått shell-akkorder inn i fingrene, så kan du da begynne med å øve inn sanger med shell-akkorder.

Og så kan du begynne å legge til akkordtoner (gjerne da etter melodi) som altereringer og ved å lære hvor du finner disse tonene / intervallene fra shell-akkordenes grunntone.

Så hver gang du ser en dur-akkord kan du tenke stor ters og stor septim.

hver gang du ser en mollakord, så kan du tenke liten ters og liten septim: b3-b7

hver gang du ser en dominantakkord, så kan du tenke stor ters og liten septim: 3-b7

Jazz shell-akkorder

Shell-akkorder blir mye brukt av pianister ved komping med venstre hånda. De kan bestå av grunntonen og tersen (intervallene b3 eller 3 fra grunntonen), grunntonen og septimen (b7 eller 7), eller tersen og septimen, eller også grunntonen, tersen og septimen, eller til og med bare en av tonene (b3, 3, 7 eller b7 avhengig av om akkorden er en durakkord, dominantakkord eller mollakkord). En grunn til det er at hvis du spiller i et band og noen spiller bass, så blir det grumsete og uklart lydbilde hvis også den som komper også spiller bass. En annen grunn til det er at kvinten (5) er unødvendig fordi kvinten er grunntonens første og tydeligste overtone.

Legg merke til det i hvordan låte Blue Bossa her kompes i stor grad med shell-akkorder med en, to og tre noter på på venstrehånda, av den australske jazzpianisten og jazzlæreren Doug McKenzie:

Slik spiller du shell-akkorder på gitar:

           B7 er 
           Sub5 for 
   Cmi7   F7   F7   Bbmaj7  Bb6  BbmMaj7 
 ----------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------- 
 -----8-------8-------8--------7---------7------6----- 
 -----8-------7-------7--------7---------5------7----- 
 -------------8--------------------------------------- 
 -----8---------------7--------6---------6------6----- 
 "sub5", "flat5 substitution" er ord for en akkord- 
 substitusjon der en dominant-akkord som befinner seg 
 en forminsket kvint (b5) under eller over en annen 
 dominant akkord, kan erstatte denne akkorden, fordi 
 de har samme funksjon. 
          Db7 er 
          sub5 for 
   Dmi7  G7   G7   Cmaj7   C6 CmMaj7 
 ---------------------------------------------------- 
 -----6---------------6--------5---------5-----4----- 
 -----5-------4-------4--------4---------2-----4----- 
 -------------3-------------------------------------- 
 -----5---------------4--------3---------3-----3----- 
 -------------3-------------------------------------- 

Øvelse:

  Cmi7 F7 Bbmaj7 Bb6 Bbmi7 Eb7 Abmaj7 Ab6 Abmi7 Db7 Gbmaj7 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------- 
 ----8----8----7------7------6-----6----5------5-----4-----4----3------ 
 ----8----7----7------5------6-----5----5------3-----4-----3----3------ 
 ---------8------------------------6-----------------------4----------- 
 ----8---------6------6------6----------4------4-----4----------2------ 

Prøv det samme med sub5. Høres harmonisk helt likt ut, ikke sant?

  Cmi7 B7 Bbmaj7 Bb6 Bbmi7  A7 Abmaj7 Ab6 Abmi7  G7 Gbmaj7 
---------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------- 
----8----8----7------7------6-----6----5------5-----4-----4----3------ 
----8----7----7------5------6-----5----5------3-----4-----3----3------ 
---------------------------------------------------------------------- 
----8----7----6------6------6-----5----4------4-----4-----3----2------ 

Blue Bossa er en bossa nova jazz-standard.

Prøv deg på Blue Bossa

Dette er de orginale akkordene til jazzstandardlåta Blue Bossa, med dertil hørende altereringer og ekstensjoner:
Cm7  | Cm7 | Fm7 | Fm7    | 
Dm7b5 | G7 | Cm11 | Cm9    | 
Ebm9 | Ab7 | Db6 | Db6    | 
Dm7b5 | G7 | Cm  | Dm7 G7#5 | 
Cm9  | Cm9 | Fm9 | Fm9    | 
Dm7b5 | G7#5| Cm9 | Cm9    | 
Ebm9 | Ab7 | Db6 | Db6    | 
Dm7b5 | G7 | Cm7 | Dm7 G7#5 :| 
Cm9  | Cm9 | 

Hvordan det er skrevet er i jazz temmelig fritt og omtrentlig. Merk fx at Ab7 i tiende takt i Doug McKenzie's partitur er skrevet Ab13, at Db6 er skrevet DbMaj7, at G7#5, er skrevet G7alt, at Cm9 er skrevet Cm7 osv.

Men altså, med shell-akkorder kan dette bildet forenkles slik, og spilles med shell-akkorder

Cm7  | Cm7 | Fm7 | Fm7    | 
Dm7  | G7 | Cm7 | Cm7    | 
Ebm7 | Ab7 | Db6 | Db6    | 
Dm7  | G7 | Cm  | Dm7 G7  | 
Cm7  | Cm7 | Fm7 | Fm7    | 
Dm7  | G7 | Cm7 | Cm7    | 
Ebm7 | Ab7 | Db6 | Db6    | 
Dm7  | G7 | Cm7 | Dm7 G7  :| 
Cm7  | Cm7 | 

Øvelse: Blue Bossa med shell-akkorder

I jazz er spørsmålet om en akkord er en dominant-akkord (stor ters og liten septim: 3+b7), en mollakkord (liten ters og liten septim: b3+b7), eller om det er en dur-akkord (stort ters men ikke liten septim : 3, men ikke b7).

Det er da de tre akkordtypene som utgjør den harmoniske grunnstrukturen i jazz. Og innenfor den rammen, er det helt fritt, du kan bruke akkurat hva du finner at måtte passe av omvendinger, altereringer og ekstensjoner.

Slik er da akkorden Db6 subsituerbar med en hvilken som helst annen Db-dur-akkord. Så vi kan da bytte ut den slik at vi bare forholder oss til om en akkord er dur, dominant og moll, slik at enten er en akkord en maj7-akkord, eller en m7-akkord eller en 7-akkord. I Jazz skrives ofte maj som ma, moll som mi

 Cmi7  Cmi7 Fmi7 Fmi7 Dmi7  G7  Cmi7 Cmi7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|--6--|-----|-----|-----| 
|--8--|--8--|--8--|--8--|--5--|--4--|--3--|--3--| 
|--8--|--8--|--6--|--6--|-----|--3--|--1--|--1--| 
|-----|-----|--8--|--8--|--5--|-----|--3--|--3--| 
|--8--|--8--|-----|-----|-----|--3--|-----|-----| 
 
 Ebm7 Ab7 Dbma7 Dbma7 Dmi7  G7  Cmi7  Dmi7 G7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 
|--4--|-----|--6--|--6--|--6--|-----|--4--|--6-------| 
|-----|--5--|--5--|--5--|--5--|--4--|--3--|--5----4--| 
|--4--|--4--|-----|-----|-----|--3--|-----|-------3--| 
|-----|-----|--4--|--4--|--5--|-----|--3--|--5-------| 
|-----|--4--|-----|-----|-----|--3--|-----|-------3--| 
 
 
 Cmi7  Cmi7 Fmi7 Fmi7 Dmi7  G7  Cmi7 Cmi7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|--6--|-----|-----|-----| 
|--8--|--8--|--8--|--8--|--5--|--4--|--3--|--3--| 
|--8--|--8--|--6--|--6--|-----|--3--|--1--|--1--| 
|-----|-----|--8--|--8--|--5--|-----|--3--|--3--| 
|--8--|--8--|-----|-----|-----|--3--|-----|-----| 
 
 
 Ebmi7 Ab7  Dbma7 Dbma7 Dmi7 G7  Cmi7 Dmi7 G7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 
|--4--|-----|--6--|--6--|--6--|-----|--4--|--6-------| 
|-----|--5--|--5--|--5--|--5--|--4--|--3--|--5----4--| 
|--4--|--4--|-----|-----|-----|--3--|-----|-------3--| 
|-----|-----|--4--|--4--|--5--|-----|--3--|--5-------| 
|-----|--4--|-----|-----|-----|--3--|-----|-------3--| 

Du kan også skrive det enda enklere ved å droppe grunntonen - (når andre spiller bass, er det da også påkrevet).

 Cmi7  Cmi7 Fmi7 Fmi7 Dmi7  G7  Cmi7 Cmi7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|--6--|-----|-----|-----| 
|--8--|--8--|--8--|--8--|--5--|--4--|--3--|--3--| 
|--8--|--8--|--6--|--6--|-----|--3--|--1--|--1--| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
 
 Ebm7 Ab7 Dbma7 Dbma7 Dmi7  G7  Cmi7  Dmi7 G7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 
|--4--|-----|--6--|--6--|--6--|-----|--4--|--6-------| 
|-----|--5--|--5--|--5--|--5--|--4--|--3--|--5----4--| 
|--4--|--4--|-----|-----|-----|--3--|-----|-------3--| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 
 
 
 Cmi7  Cmi7 Fmi7 Fmi7 Dmi7  G7  Cmi7 Cmi7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|--6--|-----|-----|-----| 
|--8--|--8--|--8--|--8--|--5--|--4--|--3--|--3--| 
|--8--|--8--|--6--|--6--|-----|--3--|--1--|--1--| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
 
 
 Ebmi7 Ab7  Dbma7 Dbma7 Dmi7 G7  Cmi7 Dmi7 G7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 
|--4--|-----|--6--|--6--|--6--|-----|--4--|--6-------| 
|-----|--5--|--5--|--5--|--5--|--4--|--3--|--5----4--| 
|--4--|--4--|-----|-----|-----|--3--|-----|-------3--| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------| 

Her er et MIDI-komp fra Band-in-a-Box for øvelsen.
Blue Bossa (midi fil)

Blue Bossa - med blokkakkorder, ekstensjoner og altereringer

Her er det kansje arrangert med litt for mye akkorder etter noens smak. Merk at du ikke behøver å legge akkorder på hver eneste meloditonene. Men altså. Her er en leksjon som illustrerer hvordan man bruker altereringer og ekstensjoner, samt ulike omvendinger av akkorder (pluss utelatelse av toner) for å få det slik at , akkordens lyseste tone treffer meloditonen.

Leksjonen er med den tyske jazzgitaristen Wolfgang Kulawik i Wes Montgomerys stil:

Se flere Blue Bossa - jazzgitar-videoer.

Mer om Kulawik: Se hans hjemmeside - play-jazz.de, Myspace - jazzyguitar og Youtube - jamessir100

halvforminsket akkord - Cm7b5

I tillegg til disse akkordene har du også halvforminskede og forminskede akkorder. Først de halvforminskede.

 Intervaller:  1 - b3 - b5 - b7 
 Eksempelnoter: G - Bb - Db - F 
 Steg:      1½  1½  2      
  x  x    x  x    xx 
  ||||||    ||||||    |||||| 
  ||||0|  10 |G|0||   5 ||G||| 
 3 G|00||    ||0|0|    |||000 
  ||||||    ||||||    |||||| 
  2 341     
 
 x = dempet streng; G = grunntone 

Eksempel på bruk i progressjon: ii-V-I i F-moll: Gm7b5 | C7 | FmMaj7

Gm7b5 på gripebrettet

G er her grunntonen.

     
x||F-|--|G-|--|--|Bb|--|--|Db|--|--|...  
x||--|Db|--|--|--|F-|--|G-|--|--|Bb|... 
G||--|--|Bb|--|--|Db|--|--|--|F-|--|G... 
x||--|--|F-|--|G-|--|--|Bb|--|--|Db|... 
x||Bb|--|--|Db|--|--|--|F-|--|G-|--|... 
x||F-|--|G-|--|--|Bb|--|--|Db|--|--|... 

Forminskede septimakkorder - dim7

Besifring: Cdim7, Cº7, Cº

  Cº    Cº     Cº 
 x     x 
 ||O|C| 2 |||O||   ||O|G| 
 |||O|O  |C||||   O||O|| 
 ||||||  ||O|O|   |||||| 
 ||||||  ||||||   |||||| 
 
  Cº    Cº     Cº 
 x     x 
4 ||O|O| 5 |||G||  4 ||O|O| 
 |||G|O  |O||||   O||G|| 
 ||||||  ||O|O|   |||||| 
 ||||||  ||||||   |||||| 
 
  Cº    Cº     Cº 
 x     x 
7 ||O|O| 8 |||O||  7 ||O|O| 
 |||O|G  |O||||   G||O|| 
 ||||||  ||G|O|   |||||| 
 ||||||  ||||||   |||||| 
 
  Cº    Cº     Cº 
 x     x 
10||G|O| 11|||O||  10||G|O| 
 |||O|O  |O||||   O||O|| 
 ||||||  ||O|G|   |||||| 
 ||||||  ||||||   |||||| 
  
 x = dempet streng; G = grunntone 

C dim7 på gripebrettet

Noter:    C  D#  F#  A 
Steg:      1½  1½  1½ 
Intervaller: 1  b3  b5  6 
. 
0    3   5   7   9    12    15  17  19  21    24 
                                      
x||--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--| 
x||C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--| 
x||--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--| 
x||D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--| 
A||--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-| 
x||--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--|--|F#|--|--|A-|--|--|C-|--|--|D#|--| 

fortsettelse følger…

Den høye "F"-akkorden - leksjon med Bob Patterson

Beskrivelse: “På jazzgitaren kan mange av de gode akkordene hentes fra elemenære akkordformer som er lett modifisert. I denne leksjonen skal vi se på F-akkorden og se hvordan vi kan hente mange interessante jazz-akkorder fra den.” Last ned den fulle leksjonen (PDF-dokument) til denne leksjonen fra den amerikanske jazzgitaristen Bob Patterson. For mer om han, så hans Youtube-side med brukernavnet jazzguitardotcom. Se også hans Myspace-side bobpattersonjazz. For flere jazz-gitar-leksjoner fra Bob Patterson, se hans gamle nettsted: jazzguitar.com. Bob Patterson siste album Nuances.