Kvintsirkelen

Kvintsirkelen er en sirkel der alle de tolv tonene (den kromatiske skalaen) er ordnet som etter kvinter med klokka og kvarter når du går mot klokka. Går du altså ett hakk med klokka beveger du deg en kvinter, uansett hva slags tone du går fra, og omvendt går du mot klokka, går du aktid en kvart. Derfor kalles kvintsirkelen også kvartsirkelen.

Kvintsirkelen brukes til å skaffe oversikt over diverse sammenhenger

  • faste fortegn (eng. key signature) - dvs. hvor mange kryss og b-er en skala har, hvordan den ser ut på notearket. C-durskalaen og A-mollskalaen har ingen fortegn. F-durskalaen og D-mollskalaen har en b…
  • Relativ mollskala (blå skrift i bildet til høyre). En relativ mollskala har samme toner men forskjellig grunntone. Den relative mollskalaen til C-durskalane er A-moll. C-durskalaen har C-D-E-F-G-A-H, mens A-mollskalaen består av A-H-C-D-E-F-G.
  • Få oversikt over akkordene i en skala. Når det for eksempel går i C-dur, så er akkordene du kan lage fra hver av tonene i skalaen slik at den første akkorden (I) = C, den andre (ii) = Dm osv. (Store romertall viser dur-akkorder, mens små romertall betyr moll. Hvis du for eksempel har en akkordprogresjon som ii-V-I i C-dur, har du akkordene Dm-G-C, eller Dm7-G7-Gmaj7.
  • Finne hvilke akkordene du kan bruke i en akkorprogresjon. En vanlig bluesprogresjon som I-IV-V (i C-dur), består da av dur-akkordene C-F-G eller C7-F7-G7. Jazzprogressjonen ii-V-I, består av Dm7-G7-Cmaj7.
  • I illustrasjonen til høyre finner du også intervallavstanden for tonene sett fra C. Det samme forholdet gjelder for alle tone.

Det er lett å huske kvartsirkelen hvis du liste opp kvartene slik at du tydelig ser hvordan mønstret headg gjentar seg i det vi kan kalle kvartrekka: Hb-Eb-Ab-Db-Gb-H-E-A-D-G-C-F, eller enda tydeligere: headg-HEADGCF.

Merk også at gitaren er stemt i kvarter, dermed er gitaren liksom et oppslagsverk over kvartsirkelen. Se HEAD-metoden

Faste fortegn

kvintsirkelen med faste fortegn i dur og moll

Kvartsirkelen

Mye musikk (akkordprogressjoner, eller changes på engelsk) beveger seg (modulere) gjennom “kvartsirkelen” som du finner ved å gå mot klokka i kvintsirkelen. En nyttig øvelse i så måte er å øve inn melodier, skala etc. ved å spille dem gjennom kvintsirkelen.

Eksterne lenker

All-Guitar-Chords.com har en nyttig animert som gir deg oversikt over akkordene i alle tonearter, og hvilke toner som inngår i akkordene også: CIRCLE OF FIFTHS