Melodisk moll

Stigende melodisk moll eller jazzmoll, er en syvtonig mollskala med stor sekst og stor septim. Den har formelen 1-2-b3-4-5-6-7.

I klassisk musikk skiller man mellom stigende og synkende melodisk moll. Men eller er det denne skalaen man sikter til med melodisk moll. Synkende melodisk moll hadde til forskjell både en liten sekst og en liten septim. Skalaformel for synkende melodisk moll er: 1-2-b3-4-5-b6-b7.

Sammenlignet med naturlig moll har melodisk moll (stigende) hevet sjette og syvende skalatrinn én halvtone.

naturlig moll       1-2-b3-4-5-b6-b7 
melodisk moll (stigende): 1-2-b3-4-5-b6-7 

Sammenlignet med durskalaen er den veldig lik - samme skalatrinn bortsett fra b3. Melodisk moll har en liten ters (b3). Likevel lyder den veldig forskjellig fra durskalaen, og akkordene du får når du harmoniserer den gir også en helt annen lyd.

C-dur svarer som kjent til de hvite tangentene på et piano (C-D-E-F-G-A-H-C). Utfra det er det lett å finne C melodisk moll: C-D-Eb-F-G-A-H


Klikk for å se skalaen (C melodisk moll stigende, også kalt C-jazzmoll) i full skjerm

Skalaformel for stigende melodisk moll

Skalaformelen for stigende melodisk moll er som over nevnt følgende skalatrinn fra grunntonen: 1-2-b3-4-5-6-7, og definert etter intervallene mellom trinnene: 2122221 (1 er her halvtone, og 2 heltone):

       stor liten    ren     ren     stor    stor 
 Prim    sekund ters    kvart    kvint    sekst    septim oktav 
  1      2   b3     4      5      6      7 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|--C--|-----|--D--|--Eb-|-----|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| 
  |<----2---->|<-1->|<----2---->|<----2---->|<----2---->|<----2---->|<-1->| 
  |<--------------------------->| 

Harmonisering - akkorder fra jazzmoll-skalaen

C melodisk moll i 7. posisjon på gitarhalsen:

 fingersetting       toner 
 |-1-|-2-|---|-D-|---|  |-H-|-C-|---|-D-|-Eb| 
 |---|-2-|---|-4-|---|  |---|-G-|---|-A-|---| 
 |-1-|---|-3-|-4-|---|  |-D-|-Eb|---|-F-|---| 
 |-1-|---|-3-|-4-|---|  |-A-|---|-H-|-C-|---| 
 |---|-2-|---|-4-|---|  |---|-F-|---|-G-|---| 
 |---|-2-|---|-4-|-4-|  |---|-C-|---|-D-|-Eb| 
    |          | 
    8. bånd       8. bånd 
 1 = pekefinger 
 2 = langfinger 
 3 = ringfinger 
 4 = lillefinger 
SeptimakkordskalaCDEbFGAHCDEbFGA
I CmMaj7 C Eb G H
ii Dm7 D F A C
iii Ebmaj7+ Eb G H D
IV F7 F A C Eb
V G7 G H D F
vi Am7b5 A C Eb G
vii Hm7b5 H D F A
Intervaller12b3456712b3456

Harmoniserer du med femklang får du følgende akkorder

Femklang CDEbFGAHCDEbFGAHC
I Cm9Maj7 C Eb G H D
ii Dm7b9 D F A C Eb
iii Ebmaj9+ Eb G H D F
IV F9 F A C Eb G
V G9 G H D F A
vi Am9b5 A C Eb G H
vii Hdim9 H D F A C
Intervaller 12b3456712b345671