Mollseptimakkorder

Mollseptimakkorder er akkorder som har en en liten septim (b7), men som til forskjell fra dominante septimakkorder har en liten ters (b3). Notasjon: Cm7, kan også skrives C-7-