Mollskalaen

Det som skiller mollskalaer fra andre, er en liten ters (♭3). Alle skalaer som har en b3 er en mollskala. Men med mollskalaer tenker vi gjerne på vanlig moll, «harmonisk moll» og «melodisk moll stigende».

Vanlig moll er det vi også kaller «naturlig moll», «aiolisk moll», eller til og med melodisk moll synkende. Melodisk moll stigende kalles også «jazzmoll»). Men det finnes også andre skalaer med liten ters som dorisk, pentatonisk moll, blues-skalaen etc.

Skalaer kan så defineres ved skalatonenes avstand til grunntonen og ved avstanden mellom skalatonene. Det kan også være nyttig å analysere (diatoniske) skalaer i de «tetrakorder» de er sammensatt av.

Først skalatonenes intervallavstand fra grunntonen:

Skala avstand fra grunntonen
Moll; aiolisk; naturlig moll; melodisk moll synkende (Cm7) 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7
Melodisk moll (stigende); jazzmoll (CmMaj7) 1 2 ♭3 4 5 6 7
harmoniske mollskalaen (CmMaj7) 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7
Dorisk (Dm7) 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7
Pentatonisk moll 1 ♭3 4 5 ♭7
Blues 1 ♭3 4 ♭3 5 ♭7

Avstanden mellom skalaens toner er for de diatoniske skalaene. tallene her betyr antall haltoner. Mellom tetrakorder er det enten en halvtone eller en heltone.

Skala avst. mellom skalatonene Tetrakorder
Moll (aiolisk) 2122122 212 + 2 + 122
Melodisk moll 2122221 212 + 2 + 221
harmonisk moll 2122131 212 + 2 + 131
Dorisk 2122212 212 + 2 + 212
Pentatonisk moll 32232
Blues 321132

Merk at for de diatoniske mollskalaene vi nevner her, så begynner alle skalaene med samme tetrakord (212), og merk at skillenoten mellom tetrakordene er en heltone -dvs. de fem første skalatonene er like for alle. De diatoniske mollskalaene er sammensatt av fire forskjellige tetrakorder. 212, 122, 221, 131.

Tetrakordene i A-mollskalaen for eksempel, har følgende tetrakorder:

 toner:        A-B-C-D-E-F-G-A 
 avstand:       2 2 1  1 2 2 
 mellom tetrakordene:    2 

Det å analysere i tetrakorder kan være nyttig for å finne fram til hvordan du skal fingre en skala. Det samme mønstret gjentar seg over hele gitarens gripebrett.

To tetrakorder i mollskalaen danner fire mønstre.

Mollskalaer på gitarhalsen

Spill og syng skalaene. Gå fra grunntonen og opp septimen og fra septimen og ned til grunntonen. Gå også i terser opp og ned.

C-mollskalaen på gitar

C melodisk moll på gitarhalsen

C-moll harmonisk skala på gitar

D dorisk på gitar

C pentatonisk moll på gitarhalsen

bluesskalaen i C på gitar]

Dorisk finner du ved å spille durskalaen fra andre trinn i skalaen - i c-dur blir det fra d.

Vanlig moll er hentet fra sjette skalatrinn i durskalaen. Sjette trinn i C-dur (C-D-E-F-G-A-H-C) er A. Så begynner du å spille C-durskalaen fra sjette skalatrinn, får du altså A-moll.

A-mollskalaen har de samme tonene og de samme faste fortegn som C-durskalaen.

 1 2 3 4 5 6 7 
 C-D-E-F-G-A-H-C 
      A-H-C-D-E-F-G-A 
 

G-mollskalaen. Mønstret er transponerbart. Flytt grunntonen to bånd opp, og du har A-mollskalaen G-mollskalaen som du ser illustrert til venstre, er det sjette tonetrinn i Hb-durskalaen. Det vil si hvis du spiller dette mønstret fra Hb, så spiller du Hb-dur. Intervallene har her ulike farger: Grunntonen (1) er lys grønn, tonen som bestemmer at det er en mollskala (b3) er blå. Det syvende tonen i skalaen (b7) er lilla.

Med mollskalaen tenker man på melodisk moll (synkende), også kalt den aeoliske skalaen, og naturlig moll. Skalaen er definert ved intervallene 1, 2, b3, 4, 5, ♭6, ♭7.

Den ligner på den pentaonisk mollskalaen, som til forskjell fra den mollskalaen mangler intervallene 2 og en ♭6. Siden den har en ♭7, passer den å bruke til solo over mollseptimakkorder.

ØVELSE 1: A-moll på en streng

5. streng: A||--0---2---3---5---7---8---10---12----| 
        A  B  C  D  E  F  G  A 
 
3. streng: G||--2---4---5---7---9---10---12---14---| 
        A  B  C  D  E  F  G  A 
 
1. streng: E||--5---7---8---10--12--13--15---17----| 
        A  B  C  D  E  F  G  A 

ØVELSE 2: A-moll i to oktaver fra femte bånd

E||--------------------------------------------5--| 
B||-----------------------------------5--6--8-----| 
G||--------------------------4--5--7--------------| 
D||--------------------5--7-----------------------| 
A||-----------5--7--8-----------------------------| 
E||--5--7--8--------------------------------------| 
 
  
 A-moll i noter og intervaller fra 5 bånd 
|---|-A-|---|---|---|  |---|-1-|---|---|---| 
|---|-E-|-F-|---|-G-|  |---|-5-|-b6|---|-b7| 
|-B-|-C-|---|-D-|---|  |-2-|-b3|---|-4-|---| 
|---|-G-|---|-A-|---|  |---|-b7|---|-1-|---| 
|---|-D-|---|-E-|-F-|  |---|-4-|---|-5-|-b6| 
|---|-A-|---|-B-|-C-|  |---|-1-|---|-2-|-b3| 

ØVELSE 3: Arpeggio i A-mollskalaen

 
    I = Am7         II = Bm7b5  
|---|-A-|---|---|-C-| |---|-A-|---|-B-|---| 
|---|-E-|---|---|-G-| |---|---|-F-|---|---| 
|---|-C-|---|---|---| |-B-|---|---|-D-|---| 
|---|-G-|---|-A-|---| |---|---|---|-A-|---| 
|---|---|---|-E-|---| |---|-D-|---|---|-F-| 
|---|-A-|---|---|-C-| |---|-A-|---|-B-|---| 
                       
   III = Cmaj7       IV = Dm7   
|---|---|---|-B-|---| |---|-A-|---|---|-C-| 
|---|-E-|---|---|-G-| |---|---|-F-|---|---| 
|-B-|-C-|---|---|---| |---|-C-|---|-D-|---| 
|---|-G-|---|---|---| |---|---|---|-A-|---| 
|---|---|---|-E-|---| |---|-D-|---|---|-F-| 
|---|---|---|-B-|-C-| |---|---|-A-|---|-C-| 
                       
    V = Em7         VI = Fmaj7  
|---|---|---|-B-|---| |---|-A-|---|---|-C-| 
|---|-E-|---|---|-G-| |---|-E-|-F-|---|---| 
|-B-|---|---|-D-|---| |---|-C-|---|---|---| 
|---|-G-|---|---|---| |---|---|---|-A-|---| 
|---|---|---|-E-|---| |---|---|---|---|-F-| 
|---|---|---|-B-|---| |---|-A-|---|---|-C-| 
                       
    VII = G7               
|---|---|---|-B-|---| 
|---|---|-F-|---|-G-| 
|-B-|---|---|-D-|---| 
|---|-G-|---|---|---| 
|---|-D-|---|---|-F-| 
|---|---|---|-B-|---| 
1♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭77
5♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭5
♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22
♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66
4♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭33
1♭22♭334♭55♭66♭771♭22♭334♭55♭66♭77

Loading...
Loading...