Øretrening

Øretrening, hørelære, gehørtrening er oppøvelse av gehør, gjenkjennelse av rytmer, toner og harmonier. Det vil si å kunne gjenkjenne, sammenligne, identifisere og uttrykke intervaller, akkorder, skalaer, akkordprogresjoner eller kadenser, bestemmer tonekjønn i musikkstykker (dur/moll), øve på å diktere melodier, avgjøre om en treklang er dur eller moll, avgjøre akkordtyper, gjengi rytmemønstre etc…

Øretrening er kansje det viktigste du har med deg i verktøyboksen som musikant. Det er et ord som som heter at «det du ikke kan synge, det kan du ikke spille».

Det er riktignok en sannhet med modifikasjoner, for det er jo vanskelig å synge alle mulige harmonier på en gitar, sålenge du ikke har seks stemmer. Men for melodi og rytme, så er dette et viktig å ha i bakhodet, i alle fall at du med din indre stemme kan uttrykke det du skal forsøke å spille.

Absolutt gehør er evnen å kunne skille mellom toner basert på tonen selv, uten referansepunkt. Personer med evnen kan gjøre en eller flere av disse tingene:
 • gjenkjenne og si navnet på en tone de hører
 • synge en hvilken som helst tone på kommando
 • gjengi hvilket toneart et musikkstykke går i (gitt de har en viss grad musikkteoretisk kunnskap)
 • skille ut toner fra komplekse akkorder
 • bedømme toner fra hverdagssammenhenger, for eksempel bilhorn, motordur, vibrasjoner i metall osv.

Denne evnen er i stor grad genetisk betinget, men den kan også oppøves. En regner at 1 av ca. 10 000 har absolutt gehør. Blant autister og savanter forekommer evnen oftere (med en faktor 20 eller mer).

Relativt gehør er evnen til å skille mellom forskjellige toner. En som har relativt gehør kan reprodusere en tone rett etter å ha hørt denne, samt synge to eller flere toner med forhåndsbestemte intervall. De fleste mennesker har relativt gehør.

Tonedøvhet er manglende evne til å skille mellom forskjellige toner. En som er tonedøv har problemer med å gjengi en tone rett etter å ha hørt denne. Tilsvarende er det vanskelig å synge to eller flere toner med forhåndsbestemte intervall.

Hentet fra Wikipedia

Å spiller er å uttrykke det en hører for sitt indre øre. Du kan derfor aldri uttrykke deg bedre enn øret ditt. En som har et godt trent øre vil vite hvilken intervallforhold det er mellom to toner, hvilke toner som en akkord er bygd opp av etc. Det kan man trene seg opp øret til å høre.

All øretrenings mor er sang. Et et minimum må du kunne synge durskalaen, slik at du med sikkerhet kan bevege deg mellom tonene i skalaen: do-re-mi-fa-sol-la-ti-do. Syng med gitaren (godt stemt) for hånden. Se Solfege.

En annen fordel er å kjenne til at intervaller nummererer etter tonene i durskalaen do=1, re=2, mi=3, fa=4, sol=5, la=6, ti=7.

Du bør også kjenne til hvordan akkorder er bygd opp, at de er bygd opp ved å stable terser på hverandre (annenhver tone i skalaen oppover)

C. Durakkord (engelsk: “major”): 1-3-5
Cm. Mollakkord (engelsk, “minor”): 1-b3-5
Cdim. Forminsket ters og kvint: 1-b3-b5
Caug. Forstørret kvint: 1-3-#5

Programvare for hørelære / øretrening

Det finnes en lang rekke øretreningsprogrammer.

 • Øretreningsprogrammer - frivare, åpen kildekode
  • GNU Solfege - Smarten your ears. Meget bra hørelæreprogram med følgende øvelser: Gjennkjenning av melodiske og harmoniske intervaller; sammenlinging av intervallstørrelser; synge intervaller på forespørsel; identifisere akkorder; synge akkorder; skalaer; diktering; huske rytmemønstre. For Windows og Linux.
  • Et godt sted å begynne er www.good-ear.com, The Online, Free Ear Training on the Net. Det er noe av det bedre av de øretreningsprogrammer vi har testet, selv om det blir mye klikking. Men mangler rytmetrening.
  • Tksolfege er et øretreningsprogram for å lære å gjenkjenne akkorder og intervaller, og for å diktere rytme, solfege (solmisasjon) og synge solfege-sekvenser. Tksolfege er gratis.
  • EarToner er nok et gratis øretreningsprogram for å lære å identifisere intervaller, akkorder, skalaer og stemming. EarToner er gratis.
 • Online
 • Kommersielle øretreningsprogrammer

Absolutt Gehør

Auditoriske illusjoner

 • Shepards toner java applet som illustrerer poengene i en artikkel publisert av psykologen Roger N. Shepard i 1964, med tittelen «Circularity in Judgements of Relative Pitch», om tolv toner som høres ut som en uendelig stigende / synkende serie av halvtoner, mens det bare er tolv.