Den naturlige overtonerekka

Dur-treklangen er hentet rett ut fra overtoneserien (tone → oktav → ren kvint → ren kvart → stor ters). Dette eksemplet er rekkefølgen av overtoner fra den dypeste e-strengen, som da spilt samtidig gir akkorden E, eller E-dur

En tone spilt på et instrument har en annen karakter enn en tone generert med en oscillator eller tonegenerator. Toner spilt på et instrument inneholder en serie overtoner. Nemlig den harmoniske serien av overtoner, overtonerekka.

Hver tone på en gitar eller et annet instrument, inneholder da en rekke med overtoner med minkende intervallavstand:

Tone → oktav → ren kvint → ren kvart → stor ters → liten ters →…