Stemmegaffel

En stemmegaffel er en instrument for stemming av musikkinstrumenter. Den består av en “gaffel” av metall, som ved anslag frambringer en klar tone med få overtoner, slik at det er lett å høre grunntonen. Vanligvis er stemmegafler stemt i kammertonen a', som er en tone der gaflene svinger med en frekvens på 440 Hz.

Stemmegaffelen gir en sterkere tone hvis du holder kula på stemmegaffelen inntil øret, eller setter den på et legeme som gir resonans, som ei bordplate eller resonanskassa på gitaren.

Se forøvrig: stemming av gitar