Sustain er et musikkuttrykk for hvor lang tid tonen klinger på et musikkinstrument -dvs, tiden fra tonen begynner å klinge til den ikke lenger er hørbar. På en gitar fra en streng settes i bevegelse, slås an, klimpres, til tonen ikke lenger er hørbar.

På en guitar er god sustain et

En gitars sustain blir påvirket av en rekke faktorer.

  • Kroppens konstruksjon (hul eller massiv kropp)
  • Tresort og treets kvalitet
  • Plasseringen av strengene (through the body or atop the body)
  • pickup
  • Gitarens stivhet. Jo stivere

Elektriske heltregitarer har gjerne lenger sustain enn akustiske gitarer. En grunn er at akustisk gitar er bygget for at strengenes vibrasjon skal sette kroppen i bevegelse. Det krever energi, noe som i sin tur innebærer demping av tonen.

Elektriske gitarer kan også ha lenger sustain på grunn av mikrofoner, forsterkere og effektpedaler (som en paralell til sustainpedalene på et piano)